Gia công cắt gọt - Đo lường và đánh giá trong gia công
Yamamoto Metal Technos Co., Ltd. [Nhật Bản]
YAMAMOTO METAL TECHNOS CO., LTD.
Công ty cổ phần sản xuất kim loại Yamamoto Liên hệ 06-6704-1800

日本語 English
Top Thông tin doanh nghiệp Tin tức Thông tin sản phẩm - kĩ thuật Nghiên cứu phát triển Thông tin tuyển dụng
 Trang chủ > Nghiên cứu và phát triển > Thành tựu nghiên cứu phát triển
Nghiên cứu phát triển
Hệ thống nghiên cứu phát triển
Thành tựu nghiên cứu phát triển
Cơ sở nghiên cứu phát triển
Nhóm dự án

Download catalog

Thành tựu nghiên cứu phát triển
Dưới đây là kết quả và thành tích đạt được của kỹ thuật gia công chính xác, kỹ thuật đo lường đánh giá - thế mạnh của công ty Yamamoto.
● Thuyết trình tại các hội thảo khoa học
Dưới đây là danh sách các luận văn nghiên cứu hoạt động đo lường đánh giá đã được Yamamoto thuyết trình tại các hội thảo nghiên cứu khoa học.
>>Luận văn tại các hội thảo nghiên cứu khoa học (tiếng Nhật/ tiếng Anh)
● Sáng kiến IoT (Internet of Things)
Sáng kiến IoT tiêu biểu của Yamamoto
>>Tin tức IoT (tiếng Nhật)
● Bằng sáng chế - Giải thưởng
GIGA QUAD®
MULTI INTELLIGENCE®
MIRS®
>> PageTopYamamoto Metal Technos Co., Ltd. [Nhật Bản] 4-7, Setoguchi 2-chome, Hirano-ku, 547-0034 Osaka Japan
TEL : 06-6704-1800
Trang chủ  | Giới thiệu  | Tin tức  | Sản phẩm  | R & D  | Tuyển dụng