Gia công cắt gọt - Đo lường và đánh giá trong gia công
Yamamoto Metal Technos Co., Ltd. [Nhật Bản]
YAMAMOTO METAL TECHNOS CO., LTD.
Công ty cổ phần sản xuất kim loại Yamamoto Liên hệ 06-6704-1800

日本語 English
Top Thông tin doanh nghiệp Tin tức Thông tin sản phẩm và kỹ thuật Nghiên cứu và phát triển Thông tin tuyển dụng
 Trang chủ > Tin tức > Năm 2020
Tin tức
Năm 2020
Năm 2019
Tin tức
07/09/2020 [Tin kỹ thuật] Thiết bị giám sát dầu làm mát Cool-i

Yamamoto Metal Technos Co., Ltd. [Nhật Bản] 4-7, Setoguchi 2-chome, Hirano-ku, 547-0034 Osaka Japan
TEL : 06-6704-1800
Trang chủ  | Giới thiệu  | Tin tức  | Sản phẩm  | R & D  | Tuyển dụng