Gia công cắt gọt - Đo lường và đánh giá trong gia công
Yamamoto Metal Technos Co., Ltd. [Nhật Bản]
YAMAMOTO METAL TECHNOS CO., LTD.
Công ty cổ phần sản xuất kim loại Yamamoto Liên hệ 06-6704-1800

日本語 English
Top Giới thiệu Tin tức Thông tin sản phẩm - kĩ thuật Nghiên cứu phát triển Thông tin tuyển dụng
 Trang chủ > Giới thiệu > Cơ cấu tổ chức công ty
Giới thiệu
Lời chào
Triết lý và phương châm kinh doanh
Hoạt động kinh doanh
Giới thiệu công ty
Cơ cấu tổ chức công ty
Trang thiết bị
Bằng chứng nhận
Hoạt động nội bộ
Hiệp hội doanh nghiệp YamamotoCơ cấu tổ chức công ty

Yamamoto Metal Technos Co., Ltd.


   Thời điểm 4/2019

Yamamoto Precision Co., Ltd.


   Thời điểm 4/2019

Yamamoto Metal Industry Co., Ltd.


   Thời điểm 4/2019
>> PageTopYamamoto Metal Technos Co., Ltd. [Nhật Bản] 4-7, Setoguchi 2-chome, Hirano-ku, 547-0034 Osaka Japan
TEL : 06-6704-1800
Trang chủ  | Giới thiệu  | Tin tức  | Sản phẩm  | R & D  | Tuyển dụng