Gia công cắt gọt - Đo lường và đánh giá trong gia công
Yamamoto Metal Technos Co., Ltd. [Nhật Bản]
YAMAMOTO METAL TECHNOS CO., LTD.
Công ty cổ phần sản xuất kim loại Yamamoto Liên hệ 06-6704-1800

日本語 English
Top Thông tin công ty Tin tức Thông tin sản phẩm-kỹ thuật Nghiên cứu phát triển Thông tin tuyển dụng
 Trang chủ > Giới thiệu
Giới thiệu
Lời chào
Triết lý và phương châm kinh doanh
Hoạt động kinh doanh
Giới thiệu công ty
Cơ cấu tổ chức công ty
Trang thiết bị
Bằng chứng nhận
Hoạt động nội bộ
Hiệp hội doanh nghiệp Yamamoto

Download catalog


Giới thiệu

Lời chào

Thông điệp từ Giám đốc Kengo Yamamoto


Triết lý kinh doanh
Phương châm kinh doanh


Hoạt động kinh doanh

Dịch vụ đo lường và đánh giá trong gia công
Gia công sản xuất sản phẩm kim loại
Nghiên cứu, phát triển và sản xuất máy kiểm tra độ bền mỏi của kim loại và các thiết bị đo lường đánh giá trong gia công
Máy móc và các thiết bị đánh giá khác


Tổng quan về công ty

Giới thiệu
Cơ cầu tổ chức
Trang thiết bị
Bằng chứng nhận
Hoạt động nội bộ


Đoàn thể trực thuộc

Hiệp hội doanh nghiệp Yamamoto


MULTI INTELLIGENCE

Yamamoto Metal Technos Co., Ltd. [Nhật Bản] 4-7, Setoguchi 2-chome, Hirano-ku, 547-0034 Osaka Japan
TEL : 06-6704-1800
Trang chủ  | Giới thiệu  | Tin tức  | Sản phẩm  | R & D  | Tuyển dụng